Dây Sen Chông Xoắn 02

Mô tả: dây sen chống xoắn inox
Giá bán: 55,000 VND 110,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: TKS Faucet
Ngày đăng: 15-10-2014

Chi tiết sản phẩm